Dualar.info

Eğer duanız olmasa Rabbimin katında ne ehemmiyetiniz var." (Furkan suresi 77)

sekineduasiye0

Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de sekinedir. Hazret-i Cebrail Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası, Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor.

 

Hazret-i Ali (ra), bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrail’i gökkuşağı gibi semayı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı ondan aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1

 

Sekine ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibaret olan bu altı ismi, Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyum ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.

 

Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

 

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklâl ve infirad Sahibidir.

 

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

 

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

 

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

 

Adl: Allah adalet Sahibidir, her yarattığına hakkı olan her şeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adaletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibârettir. Allah kendisi adalet Sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

 

Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar Sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

 

SEKİNE DUASI okunuşu

 

1- Niyet( ne için ve ne maksatla okunduğuna niyet etmek)

 

2. İstiğfar (7 DEFA)

 

3. Salavat-ı Şerife ( 7 DEFA)

 

4. Allah-u Ekber (10 DEFA)

 

5. Altı Esma her ayetle beraber okunacak.(19 DEFA)

 

yani besmele çekilir sonra FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”denir ve 1. ayet okunur bu sırayla 19 kere tekrarlanır.sonra tekrar besmele ,6 esma ve 2. ayet okunur.19 ayet bitene değin aynı şekilde okunur.

 

6 esma:FERDÜN, HAYYUN, KAYYUMUN, HAKEMUN, ADLUN, KUDDÛSUN.”

 

1.Ayet: Seyec ‘alullahu ba’de ‘usru-y yusra”

 

2.Ayet:Anetil vucuhü lil hayyil kayyum

 

3.Ayet:Ve innallahe biküm lera ufün rahimu

 

4.Ayet:İnnallahe kane tevvaben rahime

 

5.Ayet:innallahe kane gafuran rahime

 

6.Ayet:fe innallahe kane afüvven kadira

 

7.Ayet:innallahe kane semian besira

 

8.Ayet:innallahe kane alimen hakime

 

9.Ayet:innallahe kane aleyküm rakibe

 

10.Ayet:İnnâ fetâhnaleke fethan mübiyna

 

11.Ayet:ve yen surakellahu nesran azize

 

12.Ayet:İnne hızballahi humül gâlibûn

 

13.Ayet:innallahe huvel kaviyyül aziz

 

14.Ayet:innallahe huvel ganiyyül hamid

 

15.Ayet:Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ HU

 

16.ayet:Hasbünallâhu veni’mel vekîl

 

17.ayet:la yeh zünühümül fezeul ekber

 

18.ayet:iyyake na’budü ve iyyake nestain

 

19.Ayet:velhamdü lillahi rabbil alemin

 

Ayetlerin Mealleri:

 

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.

 

2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.

 

3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.

 

4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.

 

5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

 

6- Muhakkak ki, Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.

 

7- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla işitir ve her şeyi hakkıyla görür.

 

8- Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.

 

9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.

 

10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.

 

11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.

 

12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.

 

13- Muhakkak ki Allah, azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.

 

14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.

 

15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.

 

16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.

 

17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.

 

18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.

 

19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.

 

Allah(c.c) kabul etsin…

 


İlişkili Makaleler

Bir Hadis-i Şerif

“Kadir gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O hâlde Kadir gecesini arayan onu Ramazanın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 2, Ta’bîr 8; Müslim, Sıyâm 205-206)

Namaz Vakitleri

Ülke :
Bölge :

Kimler Sitede

17 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi